Tworzenie grafik

Tryby krycia warstw. Część 1

Zastosowanie odpowiedniego krycia warstwy pozwala uzyskać pierwsze, ciekawe efekty graficzne. W tym artykule kolejno omówię różne rodzaje krycia warstw.

Samo łączenie warstw to operacje matematyczne wykonywane na pikselach. Do tych operacji należy mnożenie, dodawanie lub dzielenie. Wykonać można też między innymi przesiewanie, rozjaśnianie lub przyciemnianie warstw.

Na potrzeby tej klasyfikacji, warstwę leżącą powyżej nazywamy warstwą bieżącą, a warstwę leżącą poniżej warstwą podrzędną.

Tryby krycia warstw

Zwykły – to sytuacja, w której piksele nie oddziałują na siebie. W uproszczeniu oznacza to, że widzimy jedynie piksele należące do warstw leżących wyżej. To co możemy zmienić w przypadku zwykłego krycia warstw to obniżenie stopnia krycia warstwy nadrzędnej ze 100 % na np. 50 %. Wtedy uzyskamy delikatne mieszkanie się obu warstw i zobaczymy rysunek znajdujący się na warstwie znajdującej się poniżej.

Przenikanie– inaczej rozpuszczanie. Jeśli pozostawimy krycie warstw na poziomie 100 % uzyskamy podobny efekt, jak w trybie zwykłem. Dopiero zmniejszenie poziomu krycia warstwy górnej do poziomu 50 % pozwala na uzyskanie ziarnistej powierzchni. Ja osobiście tego trybu nigdy nie użyłam.

Tylko jaśniejsze – tryb ten porównuje jasność piksela warstwy bieżącej oraz warstwy podrzędnej i wyświetla te piksele, które są jaśniejsze.

Przesiewanie – odpowiada trybowi Ekran w Photoshopie. Tryb ten może być wykorzystywany do rozjaśnienia ciemnych obszarów na zdjęciach.

Rozjaśnianie – analizuje obie warstwy w efekcie rozjaśniając warstwę, która znajduje się na górze.

Suma – dodaje wartości pikseli w obu warstwach.

Tylko ciemniejsze – tryb ten porównuje oba piksele z warstwy bieżącej oraz warstwy podrzędnej i wyświetla te piksele, które są ciemniejsze.

Mnożenie – mnoży piksele z obu warstw. W efekcie ciemne piksele stają się jeszcze ciemniejsze a obrazek nabiera „gęstości”. Tryb ten może być wykorzystywany do ratowania prześwietlonych obszarów fotografii. Pozwala na uzyskanie efektu jeszcze ciemniejszego zdjęcia niż w przypadku trybu tylko ciemniejsze.

Przyciemnianie – równomiernie przyciemnia wszystkie obszary na zdjęciu.

Pokrywanie – tryb ten stanowi kombinację trybów mnożenia i przesiewania. W efekcie naświetla jasne miejsca i powiela ciemne miejsca warstwy górnej. Dodatkowo tryb ten jest bardzo wrażliwy na zmianę krycia warstw.

Miękkie światło – nakłada kolory podświetlając obraz tam gdzie kolor warstwy jest jaśniejszy a przyciemniając tam, gdzie kolor warstwy jest ciemniejszy (stosuje się w technice malowania światłem). Tryb ten daje bardzo subtelny efekt często wykorzystywany.

Różne tryby krycia warstw wykorzystywane są przy okazji nakładek na zdjęcia, które potrafią odmienić każdą fotografią. Zajrzyj do sklepu, gdzie czeka na Ciebie 7 magicznych nakładek na Twoje fotografie.